Όνομα*
Email*
Θέμα
Μήνυμα

Fega Polymers
Παπαπολίτη 5
 57008 Ιωνία – Διαβατά
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 780686
Φαξ. 2310 785738
Email. fega@otenet.gr
info@fega.gr